Hot-Ελ REDEFINING COMFORT & CONTROL

•Είναι το νέο σύστημα κεντρικής λειτουργίας και εποπτείας ξενοδοχείων

•Δημιουργήθηκε για να καλύψει ξενοδοχεία και μικρές τουριστικές μονάδες όπου ο κλιματισμός των δωματίων εξυπηρετείται από απλές τοπικές μονάδες κλιματισμού (Split-Units)
•Καθιστά κάθε ξενοδοχείο οποιουδήποτε μεγέθους ικανό να ακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας
•Η τεχνολογία που ενσωματώνει έχει ως σκοπό την άνεση του φιλοξενούμενου και την δυνατότητα του ξενοδόχου να παρακολουθεί – ελέγχει τη λειτουργία του ξενοδοχείου του από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω Internet

•Έλεγχος και τηλεχειρισμός του AC με προαιρετική κατάργηση του τηλεκοντρόλ
•Αυτόματη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του AC με βάση την εξωτερική θερμοκρασία ή και άλλους παράγοντες (παρουσία φιλοξενούμενουανοικτό παράθυρο , κλπ.)
•Παροχή δυνατότητας στον φιλοξενούμενο αυξομείωσης της επιθυμητής θερμοκρασίας μέσα σε ορισμένο εύρος

•Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται

•Ένδειξη παρουσίας φιλοξενούμενου

•Ένδειξη παρουσίας προσωπικού καθαριότητας

•Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου

•Τα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά για όλα τα δωμάτια με σκοπό την άμεση εποπτεία.

•Όλα τα παραπάνω δεδομένα καταγράφονται και παρουσιάζονται σε ιστορικά γραφήματα
•Από αυτά προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των πελατών αλλά και του ξενοδοχείου. Για παράδειγμα ο ξενοδόχος μπορεί να επιλέξει να δει πόση ενέργεια καταναλώθηκε στο δωμάτιο «102» την τελευταία εβδομάδα και πόση από αυτή την ενέργεια καταναλώθηκε όσο ο φιλοξενούμενος ήταν εκτός του δωματίου ή το δωμάτιο ήταν ξενοίκιαστο.
•Στα γραφήματα αυτά μπορεί ο ξενοδόχος να παρακολουθήσει λεπτομερώς το ακριβές ωράριο παρουσίας εντός κάθε δωματίου των φιλοξενούμενων και του προσωπικού καθαριότητας

•Εμφάνιση μηνυμάτων για την έγκαιρη επισήμανση και εξάλειψη άσκοπων καταναλώσεων ή δυσάρεστων καταστάσεων
•Για μια δεδομένη χρονική περίοδο που μπορεί να επιλέξει ο ξενοδόχος εμφανίζεται λίστα δωματίων με τις υψηλότερες καταναλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο ξενοδόχος αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς των πελατών και του κτιρίου.

•Το HotΕΛ έχει μελετηθεί έτσι ώστε να τοποθετείται απλά και γρήγορα χωρίς καμία οικοδομική παρέμβαση
•Η σχεδίαση του έχει γίνει με γνώμονα την τοποθέτηση σε υφιστάμενα ξενοδοχεία ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία
•Ο έλεγχος των τοπικών κλιματιστικών Split Units καλύπτει τα κλιματιστικά όλων των εταιρειών, παλαιά και νέα, αρκεί να δέχονται σήμα υπερύθρων

•Η πληροφορία για την κατάσταση κάθε δωματίου αποστέλλεται και αποθηκεύεται σε απομακρυσμένους servers μέσω της υπάρχουσας σύνδεσης Internet του ξενοδοχείου
•Η υπάρχουσα σύνδεση Internet δεν χρειάζεται να υποστεί καμία αλλαγή
•Ο χειρισμός και η επικοινωνία με το HotΕΛ γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ, smart phone, tablet και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου με απλή πρόσβαση στο Internet

•Η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται, το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Οι πάροχοι ενέργειας αδυνατούν να ανταποκριθούν
•Το ηλεκτρικό ρεύμα παύει να είναι πλέον κοινωνικό αγαθό και αποτελεί ολοένα και περισσότερο προϊόν σκληρής εμπορικής εκμετάλλευσης

•Τα smart grids εξασφαλίζουν για τους παρόχους προβλεψιμότητα στη ζήτηση ηλ. ρεύματος άρα και μειωμένα κόστη λειτουργίας.
•Αυτή η προβλεψιμότητα προκύπτει από την υψηλότατη τιμολόγηση («τιμωρία») σε ώρες αιχμής και αντίστοιχα την «επιβράβευση» σε ώρες μη αιχμής, μέσω εγκατάστασης «έξυπνων»μετρητών ηλ. ενέργειας

•Τo HotΕΛ με τις λειτουργίες real time παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε δωμάτιο αλλά και συνολικά στο ξενοδοχείο, εξασφαλίζει την άμεση αναγνώριση άσκοπων καταναλώσεων
• Οι υψηλές αυτές καταναλώσεις θα μεταφράζονται σε «τιμωρητικές» τιμολογιακές πολιτικές από τους παρόχους ήλ. ενέργειας.
•Το HotΕΛ είτε αυτόματα, επηρεάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των κλιματιστικών, είτε απλά ενημερώνοντας τον ξενοδόχο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενεργειακού συντονισμού του ξενοδοχείου με τα smart grids