Εξυπνο σπίτι

 

Το να έχεις τον απόλυτο έλεγχο στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου δεν είναι πλέον προνόμιο κάποιων στον καιρό μας. Φαντάσου, ποσό πιο βολικό είναι να προγραμματίζεις και να διαχειρίζεσαι με ένα tablet ή smart phone όλες τις λειτουργίες ενός κτιρίου, από τον φωτισμό, την σκίαση και τον κλιματισμό, μέχρι τις multimedia εφαρμογές ήχου και εικόνας, τα συστήματα ασφαλείας και τον ενεργειακό έλεγχο.

O αυτοματοποιημένος κεντρικός έλεγχος και η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι το κλειδί για το μικρότερο λειτουργικό κόστος ενός κτιρίου. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις στις σύγχρονες κατασκευές.

Έχοντας σαν γνώμονα την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την άνεση και την εύχρηστη διαχείριση, μελετάμε και εφαρμόζουμε κάθε κομμάτι του κτιρίου δίνοντας του μοναδική λειτουργικότητα.

Τι σημαίνει Intelligent Building Control?


Ένα ενιαίο σύστημα που έχει τα πάντα υπό έλεγχο
Σε σύγκριση με την απλή συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου - Intelligent Building Control System - προσφέρει σημαντικά οφέλη. Όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του κτιρίου δικτυώνονται σε ένα κοινό δίκτυο BUS. Αυτό επιτρέπει την δημιουργία ιδανικής κατανάλωσης ενέργειας, ένα σημαντικό γεγονός που δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα με την απλή συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Το σύστημα επιτρέπει την δημιουργία των εξής λειτουργιών:
→ Έλεγχος Φωτισμού
→ Έλεγχος Θέρμανσης - Ψύξης
→ Έλεγχος Αερισμού
→ Έλεγχος Συστημάτων Σκίασης
→ Έλεγχος Συστήματων Ασφαλέιας
→ Διαχείρηση Ενέργειας
→ Κεντρικός Έλεγχος & Αυτοματισμός

Αναπαραγωγή Μουσικής & Video σε διάφορους χώρους

→Απομακρυσμένος Έλεγχος & Εποπτεία κτιριακών Συστημάτων


Άνεση, Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ασφάλεια

Τα Intelligent Building Control Systems επιτρέπουν:

Άνεση - Προσαρμογή της τεχνολογίας στις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και των πελατών του.
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Πλήρης έλεγχος και διαχείρηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Ασφάλεια - Ιδανικές συνθήκες ασφαλείας για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κτίριο.


Μια σοφή επένδυση
Intelligent Building Control σημαίνει:
⇢ Το κτίριο θα μπορεί να παραμένει σύγχρονο για πάντα.
⇢ Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.
⇢ Χρηματικά οφέλη-Μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα του κτιρίου και το κτίριο αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Εικόνα