Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ: Παρελθόν, παρόν και µέλλον

Πηγή προέλευσης θεματολογίας Γ.Σαρρής www.sarrisg.gr

Η έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση
Είναι ευέλικτη: Προσαρµόζεται αυτή εύκολα στις ανάγκες του πελάτη (προγραµµατίζεται) και όχι ο πελάτης στην εγκατάσταση.
Είναι απλή στην χρήση: Δίδει την δυνατότητα να πραγµατοποιούνται πολλές λειτουργίες εύκολα και απλά (µε το πάτηµα ενός κουµπιού)
Είναι όµορφη: Όλα τα υλικά & οι συσκευές της δίνουν µια αρµονική εικόνα
Εξοικονοµεί ενέργεια: Αποφασίζει για λειτουργίες & εντολές µε λογική και τάξη
Δίδει ευκολίες και δυνατότητες: Τηλεχειρισµούς,τοπικούς και από το τηλέφωνο, ενδείξεις, πληροφορίες.

 

 

 

 

 

Η ανάγκη,η απαίτηση,για έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση προκύπτει από τις ανάγκες, τις απαιτήσεις του κτιρίου,του πελάτη.

 

 

 

Η έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση δεν ανταγωνίζεται, δεν έρχεται να καταργήσει την συµβατική ηλεκτρική εγκατάσταση.Απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες, σε κτίρια (επαγγελµατικά και κατοικίες) µε αυξηµένες ανάγκες αυτοµατισµού και σύνθετων λειτουργιών.Σήµερα υπάρχουν πολλές τεχνικές έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Θα αναφερθούµε (σύντοµα) στην περισσότερο γνωστή,
στην τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ.


Κοιτώντας προς το παρελθόν

To 1990 ιδρύεται η European Installation Bus Association (ΕΙΒΑ)
Για πρώτη φορά ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές εταιρείες στον τοµέα εξέλιξης και παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού ξεκινούν µια κοινή προσπάθεια:
Να δηµιουργήσουν µια νέα τεχνική για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων η οποία:

  • Να δίδει µεγάλη ευελιξία
  • Να αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες των µικροϋπολογιστών
  • Να είναι ανοικτή, ανεξάρτητη από τις εταιρίες
  • Να είναι απλή στην εφαρµογή και στην χρήση
  • Να έχει προσανατολισµό προς το µέλλον

Μια νέα εποχή για την τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ξεκινά στην Ευρώπη:
Η εποχή των εγκαταστάσεων bus, ή instabus.

 

 

Το 1999 ιδρύεται η Konnex Association.
Είναι η συνεργασία των αυτόνοµων ευρωπαϊκών ενώσεων:
BCI (Γαλλία, Batibus), EIBA (Βέλγιο, ΕΙΒ) & EHS (Ολλανδία).

 

Μετά το ξεκίνηµα η πορεία …H Konnex σήµερα, σε αριθµούς:
>117 ενεργά µέλη
>34762 εκπαιδευµένοι, πιστοποιηµένοι τεχνικοί
>291 συνεργαζόµενα τεχνικά πανεπιστήµια
>241 πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά κέντρα
>12.000 πιστοποιηµένα προϊόντα


Ενοποίηση εφαρµογών κτιρίου πάνω σε µία ενιαία βάση

Σε ένα δίκτυο-Bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: Αισθητήρες (διακόπτες, μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης) και εντολείς η έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελλαί, ρυθμιστές κλπ). Όλες αυτές οι συσκευές προγραμματίζονται, αποκτούν λογική και εξυπνάδα και ονομάζονται συνδρομητές του δικτύου.

Αρχικό κόστος έξυπνης εγκατάστασης


Κόστος (ετήσιο) λειτουργίας έξυπνης εγκατάστασης.
Ο οργανισμός KNX που πρόσφατα έγκλεισε τα 23 του χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας έξυπνων συσκευών αυτοματισμού που συνέχεια αναπτύσσει και υποστηρίζει. Σε αυτό στηρίζονται τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων το γνωστό σε μας ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ.

 

Εικόνα